Facebook Twitter Picasa


U bent hier: HomeDe clubclub_vertrouwenspersoon


Als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen heeft HCN besloten een Vertrouwens Contactpersoon (VCP) aan te stellen. Maar wat is nou de rol van deze VCP?

HCN wil namelijk een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport: hockeyen.

Het aanstellen van een VCP kan dan negatief klinken: we doen er met elkaar immers alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.

Maar stel nu dat ….
De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen heeft kunnen worden. Binnen HCN willen wij dit graag voor zijn.
Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen HCN een VCP te vinden is. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft

Voorkomen is beter dan genezen.
De VCP is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn.
Bij een VCP kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

Wanneer kun je terecht bij de VCP van HCN?
Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team niet klopt, dan ben je welkom bij de VCP.
De vragen die je hebt kunnen gaan  over:
• pesten en gepest worden;
• het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of  seksuele voorkeur niet bij hoort;
• grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
• een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
• je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
• je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
• iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
• het feit of je vraag bij de VCP van HCN op de juiste plaats is.

Hoe vertrouwelijk is een VCP?
Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de VCP plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:
a. toestemming voor hebt gegeven
b. van op de hoogte bent

De activiteiten van de VCP vallen onder de verantwoording van het Algemeen Bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de VCP aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Waar is de VCP niet voor?
In principe is de VCP er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen HCN-leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen HCN-verband en de betrokkene(n).

Bij twijfel: bespreek met de VCP of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is.

De VCP zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten HCN. De VCP is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen HCN.

Ellen Vermeer is de Vertrouwens Contactpersoon van HCN. Je kunt haar bereiken via e-mail: [email protected], of telefonisch: 0642-904290.

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).
 
Mini's

Senioren

Jeugd

Agenda


De agenda is leeg

HC Nieuwkoop 50 jaar


Clubtenue


Powered by LISA